LoveGuide

LoveGuide адресира много важен, но подценяван проблем – България е в челото на всички негативни статистики, свързани със сексуалното здраве на младите хора. Причините са, че здравното образование не е част от задължителната училищна програма, а вкъщи сексът традиционно е тема табу. Децата не получават подходящата информация. Те се учат на принципа проба-грешка, от връстниците и порното, заливащо ги отвсякъде.

LoveGuide не само, че го адресира, но го прави по един изцяло нов за страната ни начин. Oтива при тийнейджърите там, където са те – в училище и онлайн, но по достъпен и позитивен начин, на техния език. Затова е и толкова добре приет. LoveGuide включва освен темите за безопасния секс, и тези за толерантните и отговорни отношения между хората, безопасност в интернет, ‚да‘ на удоволствието, но ‚не‘ на насилието, къде са границите ми и как да казвам ‚не‘, а и да се съобразявам като чуя ‚не‘ и още много други. Подходът е холистичен и предполага изграждането на много ценни умения у тийнейджърите, които ще са им полезни не само, когато става въпрос за сексуалното им здраве, но и в много други житейски сфери.

LoveGuide стартира като онлайн платформа през 2015 г. а през 2016 г. започна и YouTube канал и часове по здравно и сексуално образование в рамките на Час на класа в цялата страна. През 2017 г. заедно с Surecheck проведохa 120 часа за около 3000 тийнейджъра от малки и големи места като Павликени, Враца, Бургас, Ямбол, Пловдив, Дупница, София, Самоков, Долна Малина, Орешене, Брестница и много други.

Обратната връзка от учители, ученици и родители е еднозначно позитивна – „Най-накрая правилната информация по правилния начин.“

Ето какво казват медиите за тях.