Убедени сме, че едно добро и устойчиво образование се гради с подкрепата на всички


Идеята на „УЧИЛИЩА.BG” е подкрепена и разгърната от множество учебни заведения и учители в България. Благодарение на тях „УЧИЛИЩА.BG” прерасна в онлайн образователен портал, който обединява в едно училища, детски градини, учители, ученици и родители, които да получат полезна информация за събития, технологии, обучения и иновативни дейности. „УЧИЛИЩА.BG” получи номинация в категория „Обучения“. Повече за платформата можете да научите на този адрес.

Разкажете ни повече за дейността си?

Образованието е любима тема на всички обществени и частни организации. То е разглеждано през много ъгли, пречупвано през много призми, обсъждано, анализирано и е обект на експерименти от много хора.

Образованието е във фокуса и на нас – екипа на онлайн портала „Училища.bg“. Ние изхождаме от опита, основаващ се на 15г. работа в частния сектор, последните шест в съчетание с публичния. За тези години сме помoгнали на над 400 училища, провели сме над 1000 открити уроци с деца, над 700 обучения, работили сме с над 12 000 учители и над 60 000 ученици. Смело можем да кажем, че сме били свидетели на много добри и лоши практики и смело можем да твърдим, че познаваме добре родното образование.

Стъпвайки върху реалния опит, искаме да съчетаем в едно работещата традиция и успешната иновация с една единствена цел: „Училището и детската градина да имат реална основа, която всеки да надгражда и развива спрямо своя възглед и мироглед“.

Поставихме си една единствена мисия и тя е: „Заедно всички да обединим усилия там, където е необходимо да запазим, събудим или посеем възрожденския дух и възрожденското уважение към учителя“.

Идеята на “Училища.bg” е подкрепена и разгърната от едни от най-признатите и титулувани учители в България.  Благодарение на тях идеята „Училища.bg“ прерасна в онлайн образователен портал, който обединява в едно училища, детски градини, учители, ученици и родители. Убедени сме, че едно добро и устойчиво образование се гради с подкрепата на всички, основавайки се на опита, добрите резултати и баланса.

Цели на образователния портал:

Обхващане на всички групи, които имат съпричастност с образованието:

Популяризирането на добрите новини, добрите практики и пътя, който е извървян, за да се постигнат;

Календар на всички значими дейности и събития в образованието както и всички локални мероприятия;

Място, където може всеки да каже и покаже какво, как и защо прави;

Място, където иноваторите и действените хора могат да се откроят и да получат своите морални заслуги;

Портал, който да представя работещи и утвърдени софтуери и платформи, както и да показва новостите и бъдещите течения в иновативността;

Какво липсва в нашата образователна система?

В нашата образователна система липсва връзката между всички звена. Ако родители, учители, директори, ученици и държавна администрация работят по-свързано ще се решат много от проблемите. В България има страхотни учители и страхотни деца, но се чува изключително малко за техните постижения и успехи. Колкото повече гласност получават тези хора, толкова повече мотивирани деца и учители ще има. Това е огромна общност която има силата да пребори всички проблеми, но това може да се случи само и единствено, ако работи заедно за разрешаването им.

Какво според Вас трябва да се случи, за да се повиши качеството на българското образование?

Много пъти са разисквани  образователните системи на различни държави, успяваме да вземем добри практики за някои от чужбина, но за съжаление само на “парче”.  След различни опити и неуспехи учителите и обществото се демотивират. Необходимо е да се покажат добрите примери от тук, да се видят страхотните родители, учители и деца, да чуем за техните идеи и успехи. Колкото повече виждаме това, а не толкова шумно коментираните проблеми, то толкова повече хора ще се мотивират да променят и своето училище, квартал и град.