Учащите нямат възможността да разгърнат индивидуалния си потенциал в конкретно направление


„Терминал България“ е неправителствена организация, в която участват младежи, които имат амбиция за успех, постижения в учението и/или успешна кариера, и желаят да разбият клишето, че професионалната реализация в България е невъзможна. Номинацията им в категория „Обучения“ можете да разгледате на този адрес.

Разкажете ни повече за дейността си.

Терминал България не е просто неправителствена организация, а кауза, целяща да подобри живота на децата ни и поколенията след тях. Всяка седмица провеждаме събрания с активните ни членове и кандидат-членове, на които обсъждаме актуални теми от всяка сфера на  живота в България. Приоритетна тема е образованието у нас, защото то стои в основата на индивидуалното и колективното развитие. В дискусиите разискваме обществени проблеми и сформираме работни групи, които да разработят проекти за разрешаването им. Събранията ни са отворени за всеки желаещ да ги посети. Извън редовните събрания, инициираме срещи с ученици в рамките на техните училища. През изминалите месеци осъществихме проекта „Изборът: Да замина или да остана?“. Неговата цел е да запознаем младежите с плюсовете и минусите на живота в родината и извън нея. От Терминал България вярваме, че с усърдна работа можем да развием пълния капацитет на България.

Какво липсва в нашата образователна система?

Българската образователна система има няколко основни недостатъка, които опропастяват пълноценното развитие на подрастващите. Тя не е адаптирана към съвременната реалност и не подготвя учениците/студентите за живота след образователния етап от живота им. Липсват практически насочени предмети като финансова култура, кариерно ориентиране, предприемачество, които да подпомогнат личностната реализация на всеки ученик. Учащите нямат възможността да разгърнат индивидуалния си потенциал в конкретно направление, било то в сферата на науката или изкуството, защото училищата и университетите ги поставят в матрица и вместо да ги мотивират, по-скоро възпират индивидуалните им заложби. Поставят се общи рамки за всички и не се оценяват знанията и уменията на ученика, а способността му да запаметява информация. Липсва и възможност децата да избират приоритетни предмети, вместо това учат от всичко по много и това ги отблъсква от учебния процес. Апатията към ученето води и до по-ниска посещаемост и дори отпадане на ученици от образователната система.

Какво според Вас трябва да се случи, за да се повиши качеството на българското образование?

Образователната система у нас има нужда не от реформа, а от революция. Познатият ни модел на заучаване и наизустяване, а не осмисляне на информацията, трябва да бъде разрушен, а на негово място да се изгради нова система. Училището не бива да се възприема като място на скука или напрежение, а като кът за игра, който е естествено продължение на дома.  Ролята на учителя е водеща, като неговата задача не е просто да преразкаже написаното в учебниците, а да вдъхне живот на уроците, да ги направи атрактивни за учениците и да отделя индивидуално внимание на всеки учащ. Новата система трябва да осъществява връзка между образованието и бизнеса, като обединява онлайн обучение по избрани от ученика предмети (над 30 на брой+различни нива на съответните предмети) и класическото обучение в училище, позволяващо ефективно образование за цял живот.Това ще доведе до създаването на навици за системно учене, оползотворяване на свободното време, изграждане на богата обща култура и най-вече ще даде възможност за самоосъзнаване, в която ученикът да открие своето професионално призвание.