В стандартната образователна система на България липсва индивидуалност и любов


Веселина Радкова е основател и собственик на Частен образователен комплекс „Светлина“. Тя получи номинация в категория „Деца“ с Детска ясла и детска градина „Светлина“ и в категория „Училища“ с
ЧОУ „Светлина“. Номинациите можете да разгледате на този и този адрес.

Разкажете ни повече за дейността си.

През последните три години училището ни, както и целия комплекс „Светлина“ – с обучение от 3 месаца/ясла/ до дипломиране – основно образование –  утвърждаваме холистичния модел на образование чрез световната верига ОБРАЗОВАНИЕ 3000. По наша покана в България направи обучителен семинар и участие в БНТ основателката му г-жа Ноеми Пеймъл, канена на много световни форуми наред с Обама, Анан и Меркел.

„Светлина“ има повече от 18 години опит на пазара на лицензираното частно образование в България. Вече сме одобрени от МОН и като иновативно училище със заповед на премиера, което ни задължава още повече. Предстои ни участие на Световно първенство по дебати на английски език, където сме едни от най-малките участници с деца от пети и шести клас.

В училището прилагаме много нови, нестандартни и непопулярни методи на обучение, обикновено прилагани в неформалното образование или в обучение за мениджъри: мисловни карти по Тони Бюзан/ mind mapping/, финансово обучение по Кийосаки, креативно писане, творчески изяви на всички деца, независимо от интелектуалния им потенциал, учене през изкуствата и през житейския опит, учене чрез преживяване и лагеруване, дебатиране, програмиране от шестгодишна възраст, клуб по „меки умения“/компетенции за 21 век/, предприемачество и създаване на първи „Start up“, създаване у детето на умения за балансиране между учене/IQ и удовлетворяваща почивка/EQ чрез изкуства и спорт , персонален коучинг на всеки ученик. Последното е наша авторска програма, реализирана с огромен екип от професионалисти,: не само педагози, но и психолози с различна специализация, артикулационни и когнитивни логопеди, арт и музикални терапевти, треньори, ресурсни учители, коучинг мастери, програмисти и разбира се, с огромната подкрепа на родителите.

Гордеем се, че всички възрастни/учители, специалисти и родители/ се стараем да създадем ценност на средата за всяко дете, защото всяко дете има какво да даде на света, но се нуждае от зачитане и любов. Агресията и конкуренцията не вълнуват  деца и възрастни в „Светлина“. Те отстъпват място на екипност, толерантност и емпатия, себепознание и социална устойчивост на проектите ни.

Какво липсва в нашата образователна система?

В стандартната образователна система на България липсва индивидуалност и любов. Рейтингите се правят само по отделен предмет, обикновено български и математика, без да се дава шанс на креативно мислене и придобиване на умения, което после води до изключително висок процент от неудовлетвореност у младите хора.

Какво според Вас трябва да се случи, за да се повиши качеството на българското образование?

За да се повиши качеството на образованието не трябва да се прави нищо сензационно или непознато! Просто да се освободи системата, която в момента е изключително централизирана. Това не значи да няма контрол и изпити, а просто да дадем шанс в системата на всяко дете. В света има толкова много такива примери! Чрез участието ни в Образование 3000, образованието в днешния век, ние имаме достояние до много такива системи, не само в Европа, но и в Южна Америка, Канада, Япония и Сингапур, и т.н.

Ние всички в „Светлина“: учители и родители знаем, че децата ни ще бъдат щастливи и успешни!“