Станка Желева: Липсва практическа насоченост на заниманията


Станка Желева получи номинация в категория „Обучения“ за програмата „История на изкуството в училище“. Можете да разгледате номинацията на този адрес.

Разкажете ни повече за дейността си.

Фондация Изиарт е създадена през 2011 година с основни цели:

1.Развитие и утвърждаване на културата, науката, образованието, духовните ценности и физическата култура в България;

2. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;

3. Разкриване заложбите и провокиране на детските таланти в областта на изкуството чрез опознаване на изкуството и неговия език;

4. Подобряване и превръщане на музеите, галериите и театрите в леснодостъпно и привлекателно място;

5. Създаване на културни и образователни програми;

6. Превръщане на изкуството в достъпно и лесноразбираемо за широката публика;

7. Подпомагане на българските млади творци в тяхното развитие и изявата им на световната сцена;

8. Насърчаване и динамизиране на културния живот в страната.

От 2011 година фондация до днес Изиарт прави множество културно-образователни програми за деца: Изкуство за малките в музеите (целогодишна програма по рисуване в различни музеи и галерии в столицата, която приобщава децата към музеите), История на изкуството в училище (програма, която запознава децата с основните периоди в световната и българската история на изкуството, обхващаща обучение на над 6000 ученика от цялата страна) Музей на колела (пътуващ музей с експозиция и интерактивни занимания), Лятно училище в музея (програма, която запознава децата с различните музеи, техните експозиции и същността  на отделните професии – археология, етнография, природознание и др. чрез целодневни тематични занимания), както и най-големия детски фестивал в България Детски панаир, който има над 20 издания в най-различни градове в цялата страна (София,Бургас, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Враца, Русе, Сливен и т.н.) В програмите ни годишно участват над 20 000 хиляди деца.

Благодарение на нашите успешни програми, все повече културни институции си дават сметка за значението от работата с деца и намират за необходимо да включат детски програми в своя репертоар. Все повече музеи правят детски ателиета, а почти всички културни фестивали в страната имат и специална детска програма.

Какво липсва в нашата образователна система?

На първо място смятам, че в българската образователна система липсват часове, програми или занятия, които да бъдат интересни за децата. За съжаление целта е да накараме децата да научават, наизустяват информация, без тя да бъде направена в разбираема и интересна форма, съобразена със спецификите на днешните деца, които са много любопитни, информирани и различни от тези преди 5, 10 или 20 години.  Според мен основното, което липсва е практическа насоченост на заниманията, което е изключително важен фактор за лесното разбиране на информация. Например часовете по изобразително изкуство са часове по време, на които учителите преглеждат домашни докато децата рисуват. За децата изкуството е да рисуват в час. С две думи: скучно. Няма практика да се посещават галерии, изложби, музеи, което е едно от най-важните неща за разбиране на изкуството. В програмата липсва историята както на световното, така и на българското на изкуство, което е в основата на нашата цивилизация. Липсват изучаване на основни понятия и базови познания по перспектива, композиция, пропорции, хроматични гами и т.н. Липсва опознаването на различните художествени техники. А все повече хора си дават сметка, че изкуството развива детската чувствителност, вкус и креативност, дава на децата естетически и морални ценности и едно необятно поле на индивидуална изява.

Какво според Вас трябва да се случи, за да се повиши качеството на българското образование? 

Трябва в училищата да бъдат допуснати всички организации, които работят активно в сферата на образованието и правят доста смислени неща. Наши колеги правят програми по класическа музика, история, архитектура, математика и други по един наистина интересен и полезен за децата начин. Да се насърчи взаимодействието на неправителствени организации с училищата, да се промени законодателството и изобщо системата, по която се преподава и учи в училище. Да излезем от органиченото разбиране за учене. Да провокираме в сферата на образованието да влизат млади и мотивирани преподаватели и специалисти. Ако говорим за нашата сфера на дейност, съм убедена, че в българското образование трябва да се въведе изучаване по забавен начин на история на изкуството и цивилизациите и техните най-големи постижения. Децата трябва да бъдат насърчавани да бъдат креативни.