Павлета Димитрова: Липсва практика на наученото в училище


Павлета Димитрова работи като логопед в СУ ”Димитър Талев” в град Добрич от 2012 година. Практикува професията си от 2001 година. Тя е сред кандидатите за „Новатори в образованието“ в категория „Училища“. Можете да се запознаете с работата й на този адрес.

Разкажете ни повече за дейността си.

Дейността ми е свързана с това да подпомагам деца с комуникативни нарушения. В началото на всяка учебна година провеждам диагностика на езиково-говорното им развитие и скрийнинг на всички първокласници. При необходимост от логопедична терапия в групата включвам и деца със специални образователни потребности. Работя с ученици с нарушения на писмената реч, със заекване, с недоразвитие на речта, с неправилно произношение на звукове, с аутизъм, синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, слухови и зрителни нарушения. Провеждам консултации с ученици, учители и родители. Работата ми доставя удовлетворение, защото заедно с децата се забавляваме, учим, играем и успяваме. Използвам различни техники за терапия и рехабилитация и прилагам адекватна терапевтична програма за преодоляването на затрудненията, като използвам индивидуален подход към всяко дете.

Какво липсва в нашата образователна система?

Според мен липсва практика на наученото в училище. Да учиш заради оценката по определен предмет не е начин да потърсиш себе си и да откриеш какъв потенциал носиш. Чрез практиката се осмислят определените знания и по този начин учениците намират своето бъдеще.

Какво според Вас трябва да се случи, за да се повиши качеството на българското образование?

В последно време учителят се превърна в бюрократ. Ролята му се измести и от човек, поднасящ по интересен и достъпен начин знанията си на учениците ,той се превърна във вечно пишещия документи. Ако учебниците се напишат на достъпен за възрастта на учениците език, ако търсим подкрепата на родителите и ги включим активно в училищния живот, ако… всичко би променило образованието към по-добро.