„Учители, които дават личен пример“ – Виолета Панайотова и Катя Ганчева


Виолета Панайотова и Катя Ганчева от детска градина „Слънце“ в град Левски са създатели на проекта кубче „Трансформърс“. Те са сред кандидатите за „Новатори в образованието“ в категория „Деца“. Можете да се запознаете с проекта им на този адрес.

Разкажете ни повече за дейността си.

Ние сме госпожа Виолета Видолова – главен учител с 27 години трудов стаж и госпожа Катя Ганчева – старши учител с 11 години трудов стаж. Ние сме педагогически екип на група в детска градина „Слънце“ град Левски, област Плевен. В дългогодишния си опит в работата с деца в предучилищна възраст ние усилено работим по посока на приобщаване, равен шанс за всички, учене чрез игра и ЗА позитивна промяна в българското образование. Според нас да си учител не е професия, това е мисия, призвание. Да бъдеш истински учител в днешно време, когато ценностите на хората са променени е много трудно. Всеки ден от работата ни е свързан с опазването на живота и здравето на децата. Всеки ден сме педагози, партньори, приятели,  съветници, майки… Съвременното училище се нуждае от учители будители и вдъхновители на децата. Учители, които дават личен пример. А това може да се получи не само като се спазват изискванията на образователните институции, а когато учителят намира вътрешен стимул и смисъл за своята работа. Тогава тя е ползотворна и дава добри резултати. Работещият екип на група е най-малката, но важна част, от която зависи ефективността на работата в детската градина.  Ние сме такъв екип и притежаваме много добра креативност, която позволява в пряката ни работа умело да подбираме и съчетаваме педагогически методи и техники, материали и средства за реализиране на ефективна образователна дейност, задоволяваща във висока степен потребностите на децата. Обичаме предизвикателствата. Работим много ефективно с родителите, като ги привличаме за партньори в реализирането на различни проекти в детската градина. Инициативни сме. Организираме и провеждаме различни събития,  както с участието на  колегите ни, така и с родители, бизнес и други. Постоянно прилагаме в работата си иновативни методи – авторски и интерактивни игри, активизиращи игри, поставяне в проблемни ситуации, отворени въпроси, мозъчни атаки, групова работа, визуализиране, мултимедийни презентации. Работим по вътрешно-образователни и външни  проекти.

Участия – Катя Ганчева:

2017г.

Награда за добра практика в категория „Подготвителна група за училище”

в Четвърти международен конкурс за извънкласни и извънучилищни дейности- за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2017г.

на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност“.

Удостоверение за участие в десета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка” – Велико Търново.

Грамота за първо място в областен конкурс-изложба за дидактични помагала и пособия „В света на природата – моята любима играчка“  за авторската играчка „Кубче „Трансформърс“ – гр. Плевен.

Сертификат за успешно преминат курс на тема „Запознаване с приобщаващото образование“ – Център за приобщаващо образование, София.

Грамота за участие в областна конференция по предучилищно образование „Детската градина – вълшебният свят на децата“ с доклад „Магията на българския фолклор в детската градина“ – гр. Плевен.

2016г.

Грамота за участие в областен форум „Познаване и интегриране на националните, европейските и световните образователни и културни ценности и традиции чрез eTwinning проектите“ – гр. Плевен.

Грамота за участие с доклад в конкурс за учредяване на награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера за обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст – гр. Стара Загора

Сертификат за участие в открит урок „Пицария „Слънчо“, част от Световната седмица по предприемачество Джуниър Ачийвмънт България – гр. Левски.

Грамота за участие в Областен конкурс-изложба за дидактични помагала и пособия „В света на природата – природните забележителности на моето родно място“, „Пъстра въртележка“ – гр. Плевен.

Сертификат за участие с доклад в „Първа национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика с международно участие“ – гр. Трявна.

Грамота за участие с доклад в Областна конференция по предучилищно образование „Детската градина – вълшебният свят на децата“ – гр. Плевен.

2015г.

Сертификат за участие в Годишната eTwinning конференция в Брюксел, Белгия.

Грамота за участие с доклад в конкурс за учредяване на награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера за обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст – гр. Бургас.

Сертификат за участие на Областна конференция с представяне на добри практики „Децата и големият свят“ – гр. Пазарджик.

Грамота за второ място за участие в Областен конкурс -изложба за дидактични помагала и пособия „В света на природата – математика за малки и големи“, „Веселото влакче“ – гр. Плевен

Удостоверение за участие в Осмата научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка към света на мечтите“, посветена на 2015 година – европейска година на развитието – гр. Плевен.

Грамота за участие с доклад в Областна конференция по предучилищно образование „Детската градина – вълшебният свят на децата“ – гр. Плевен.

2014г.

Грамота за участие с доклад в Петнадесетата международна научно-практическа конференция „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание“ – гр. Сандански.

2013г.

Грамота за участие в Областен конкурс -изложба за дидактични помагала и пособия „В света на природата –детските права и отговорности“ – гр. Плевен.

Грамота за участие с доклад в Областна конференция по предучилищно образование „Детската градина – вълшебният свят на децата“ – гр. Плевен.

Сертификат за участие във Втори национален форум „Гражданското образование – 2013г. – Мисията е възможна“ – гр. Силистра.

2012г.

Удостоверение на участие в проект „Морска академия – лято 2012г.“ Тема: Ученето през целия живот – реалност и предизвикателства“ – Слънчев бряг.

ПУБЛИКАЦИИ:

– Сборник с доклади от Втори национален форум „Гражданското образование 2013г. – Мисията е възможна“ Силистра. Тема: „Вкусно и полезно”.

– Сборник „Съвременни тенденции в предучилищното възпитание” Сандански и Сборник от доклади на участниците в конкурс на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст”. Тема: „Горд съм, че съм българин!”

– Сборник Осма научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка към света на мечтите” Плевен. Тема: „Коледни картички” – модел на партньорство в eTwinning”.

– Доклади от Първа национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика с международно участие” Трявна. Тема: „Интерактивни авторски игри и подготовка на шестгодишните деца за четене”.

Участия – Виолета Видолова:

2017г.

Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Диплом – носител на Специалната награда на Председателя на Синдиката на българските учители в ХХ Юбилеен национален канкурс на СБУ „Учител на годината” – 2017г.

Грамота от Община Левски – „Учител на годината” – 2017г.

Колективна награда от Четвърти международен конкурс за извънкласни и извънучилищни дейности- за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2017г. на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност“ – за дългогодишна дейност.

Удостоверение за участие в десета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка” – Велико Търново.

Грамота второ място в конкурс „Приобщаващи практики в класната стая”

Грамота за първо място в областен конкурс-изложба за дидактични помагала и пособия „В света на природата – моята любима играчка“  за авторската играчка „Кубче „Трансформърс“ – гр. Плевен.

Грамота за участие с доклад в областна конференция „Детската градина- вълшебният свят на децата” – РИО гр. Плевен

2016г.

Грамота за участие с доклад в конкурс  „Мастера”-  гр. Стара Загора

Грамота за участие в областен конкурс „В света на природата”- РИО гр. Плевен

Грамота за участие с доклад в  областна конференция „Детската градина- вълшебният свят на децата” ”– РИО гр. Плевен

2015г.

Грамота ВТОРО МЯСТО в областен конкурс „В света на природата”- РИО  гр. Плевен

2013г.

Грамота за участие с доклад в областна конференция „Детската градина- вълшебният свят на децата” ”– РУО гр. Плевен

2011г.

Грамота  за участие  на децата в конкурси от издателство „Фют” – гр. София

2009г.

Грамота за участие и успешно представяне в конкурс „В света на природата”- РИО гр. Плевен

2008г.

Грамота за участие в общинска конференция „ Училището – желана територия на ученика” – гр. Левски.

ПУБЛИКАЦИИ:

Доклад от Първа национална конференция – гр. Трявна

Сборник: Доклади от първа национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика с международно участие, гр. Трявна 2016г.- „Интерактивни авторски игри и подготовката на 6 годишните деца за четене”.

Постоянно повишаваме квалификацията си като участвами активно в тренинги, курсове, обучения.

Какво липсва в нашата образователна система?

С болка искаме да споделим мисли по този въпрос. Днес липсва  нужното уважение към нашата професия. Не се ползваме с авторитет. Ние работим в регион, в който болшинството от родителите са с нисък социален статус и ниско образование. За съжаление тези хора не уважават нашия труд. Детският учител е превърнат в детегледачка в очите на родителя, а образователните институции изискват от него да е специалист по всичко. Вменяват му се постоянно нови отговорности. Големият брой нови изисквания /документи/ към педагога не му позволяват пълноценно отдаване на работата с децата. Арогантното поведение и незаинтересоваността на някои  родители много ни измъчва. Те смятат, че детската градина единствена  е длъжна да дава знания и да изгражда отношения и качества у децата, без участието на семейството. Ценностната система и отговорността на родителите са променени.

Какво според Вас трябва да се случи, за да се повиши качеството на българското образование?

Решението на проблемите трябва да потърсим във взаимно партньорство и подпомагане, в отговорно отношение на родителите към възпитателно-образователния процес. Да се включат родителите на всички деца в пряката работа в групата, като доброволци, помощници, асистенти и други. Да бъдат регламентирани с договор, при постъпване на дете в детска градина, правата и задълженията на родителите към детето и институцията. Да  споделяме проблемите и постиженията на децата и заедно да търсим отговори. Да бъде уважаван нашият труд.