Хакатон – Бургас

Организатори на събитието са:

– Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;

– Студентски съвет към Университета;

– Кариерен център;

– Община Бургас;

– Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас;

– Професионална гимназия по Механотехника и Електроника-Бургас;

– Професионална гимназия по Електротехника и Електроника „Константин Фотинов“;

– Професионална Гимназия по Химични Технологии „Академик Н. Д. Зелинский“.

Амбицията на организаторите е събитието да стимулира прилагането на съвременните технологии в ежедневието на града. Хакатонът ще има важен принос за развитие на ИТ общността в Бургас. Допълнителните очаквани ефекти са сформиране на екипи от хора, които се допълват като знания и умения и продължават работа по проектите след приключване на събитието.

Тематиката на ХАКАТОН 2016 бе „Създаване на софтуерни приложения свързани с град Бургас“.

В събитието участваха 59 участника от 14 отбора.  Учениците бяха преставители на 8 училища в Бургас, а студентите на двете специалности Компютърни системи и технологии и Мрежови технологии, мултимедия и дизайн в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/25165

По време на събитието се проведе безплатно обучение на участниците на следните теми:

 „Консумиране на REST услуги чрез .NET“, Георги Георгиев, ТехноЛогика ЕАД

 “Сигурност на уеб приложения: практични съвети”, Арам Ховсепян, Кодифик ООД

„Как се проектират детайли и как работи 3D Принтера“ (включително демонстрация) – д-р Ленко Ербаканов, Катедра „Компютърни системи и технологии“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Тематиката на ХАКАТОН 2017 бе „Създаване на софтуерни приложения за околната среда на град Бургас“.

В събитието участваха 71 участника от 16 отбора.  Учениците бяха преставители на 8 училища в Бургас, а студентите от компютърните специалности от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и БСУ

https://www.btu.bg/index.php/bg/newsm/news-2017-bg/7-bulgarian-bg/541-hakaton_2017-bg

По време на събитието се проведе безплатно обучение на участниците на следните теми:

„Проследяване на нивата на водата и качеството на въздуха в община Бургас“, Георги Георгиев ,  Технологика ЕАД

„Как да създадем успешен IT бизнес”, Мартин Павлов, Кодифик ООД

„Как работи и как се управлява дрон“ (включително демонстрация), Христо Гендов, Катедра „Компютърни системи и технологии“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“