Училищни чудеса

Александра Иванова, Йоана Савова, Виолета Тасева, Иглика Атанасова, Деница Москова

През 2013 г. учителите по програма „Заедно в час“ в ловешките села Дерманци, Брестница и Орешене решават, че искат да срещнат учениците си и да им покажат как могат да работят заедно. Така поставят началото на инициативата „Училищни чудеса“, която цели създаването на условия децата да идват в училище и извън учебно време, да общуват с връстниците си от други населени места и по този начин да развиват социалните си умения и заедно да се справят с различни предизвикателства.

Четири години по-късно „Училищни чудеса“ е традиция за училищата партньори по програмата в региона на Ловеч. Инициативата включва поне четири събития на година, както и голямо лятно училище. Всяко от четирите събития продължава цял ден. Организирано е с помощта на учениците или изцяло от тях и се фокусира върху набор от умения, полезни не само в училище, но и в живота като цяло. Участниците се занимават с предприемачество, развиват умения за работа в екип, публично говорене, различни видове грамотност. Някои от „чудесата“ досега са били Коледна работилница, Еко междучасие, Лятна академия за лидерски умения, Ден на институциите и др.

През учебната 2016/2017 „Училищни чудеса“ основен акцент в работата на инициативата през е превенцията на отпадането от училище, чрез развиване на лидерски екипи от ученици, които да работят в училищата. По този начин учениците влияят директно на своите съученици и подкрепят ролята на учителските екипи. Междувременно всички „училищни чудеса“ целят да възпитат ценни практически умения, които ги правят конкурентноспособни в ХХІ век и да ги подготвят за реални житейски ситуации.

През изминалата година в проекта участват 10 училища от областта (не само партньори на “Заедно в час”):

ОУ Христо Ботев, с. Брестница

ОУ Любен Каравелов, с. Златна Панега

ОУ Васил Левски, с. Орешене

СУ Васил Левски, Ябланица

Общността в село Торос

ОУ Неофит Рилски Дерманци

Училище за планински водачи Черни Осъм

ПГСС Сергей Румянцев, Луковит

СУ Любен Каравелов, Луковит

ОУ Христо Ботев, Бежаново

Проектите, които осъществяват в рамките на инициативата учениците от различните населени места включват:

Благотворителен базар в ПГСС, гр. Луковит
Менторска програма в СУ, гр. Луковит
Заснемане и представяне на филм свързан с екология – Златна Панега
Заснемане на филм – Орешене
Пиеса – Черни Осъм
Пиеса с участието на ролеви модел – Торос
Подготовка на деца за тържества – Дерманци
Еко – проект – Ябланица

Още информация:

https://www.facebook.com/Uchilishtnichudesa/

http://bnr.bg/post/100871713/aleksandra-ivanova-v-uchilishte-vinagi-se-sluchvat-chudesa

http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2016/04/05/2736059_kude_se_sluchvat_uchilishtni_chudesa/

http://sou-lukovit.com/uchilishhni-chudesa

http://pgss-lukovit.eu/novini/uchastie-v-proekt-uchilishtni-chudesa.html