Училище за учители (УзаУ)

Училище за учители (УзаУ)

Глобалната визия на Училище за учители (УзаУ) е да създаде общност от смели, висококвалифицирани и мотивирани учители в контекста на динамиката и промените в българското образование. Чрез тази програма ние работим с най-ценния актив на образователната система на учителя. Дейността на УзаУ може да бъде синтезирана в следното мото: “От теорията до практиката”, като целите ни са да отговорим на непрекъснатите потребности за професионално развитие на българските учители за изграждане на трайни знания, умения и позитивни нагласи за успех на учениците и професионалистите в сферата на образованието.
Нашите иновативни курсове варират по теми като например как да създадете положителна класна култура, как да се справите с емоционалните потребности на учениците и как да работите с хиперактивни студенти. Курсовете са предназначени да отговорят на реалните нужди на учителите, определени от самите тях. Програмата също така създава условия за по-малките образователни експерти да предлагат своите услуги, които в противен случай може да нямат достъп до по-широк пазар.

За постигането на целите си УзаУ работи в партньорство с обучители и обучителни организации. Следвайки принципите и организационните ценности – лидерство, качество на образованието и гаранция за резултатите, от една страна. От друга страна УзаУ цели изграждането на подготвени и устойчиви училищни общности като развива и прилага модел за Холистично професионално развитие, обучение, подкрепа и цялостно консултиране на училища и училищни екип.

Мисията на Института за прогресивно образование е да подпомага трансформацията на българското образование с цел пълноценно развитие на всички граждани в отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век. ИПО изследва, разработва, прилага и популяризира иновативни образователни модели и подходи, педагогически системи и учебно съдържание и развива професионални общности и училища като учещи се организации. Чрез смислено образование изграждаме среда, в която всеки открива и вярва, че има възможност да реализира пълния си потенциал в името на активно, устойчиво и проспериращо българско общество, способно да се позиционира успешно в глобален мащаб.

В съответствие с мисията си, ИПО полага усилия да осигури педагогически методи, учебно съдържание и подкрепа за висококачествено учене на всяко дете и учител в България и внедрява системата за преподаване на математика в начален етап – JUMP Math, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Работим с над 60 училища в цяла България, а броят на учителите, които са започнали да преподават по системата през 2016/2017 учебна година са над 130, преподаващи на около 2700 ученици. За повече информация: http://www.progresivno.org/jump-math/jump-math-about/

В института предлагаме и уникална школа за индивидуални и групови уроци по математика – Math Jedi Academy. Развиваме функционално и логическо мислене с JUMP математика с уникален фокус върху умения за успех и цялостното развитие на Вашето дете. Децата придобиват увереност и мотивация, превръщайки се в същински Math Jedi. За повече информация: http://www.progresivno.org/jump-math/math-jedi-academy/

ИПО е инициатор и на “Диалог за бъдещето” – гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на българската образователната система. Под формата на редовни събития, ние организираме форуми, филмови прожекции, презентации и дебати по вълнуващи и съвременни теми. Целим да създадем среда, където подкрепяме едно учещо се общество да обменя идеи и най-добри практики, да обсъжда ключови въпроси и да намира вдъхновение.

Повече информация за дейностите на ИПО можете да откриете на адрес: www.progresivno.org