Титан Златна Панега

От 2013 година „Титан Златна Панега“ – един от основните производители на цимент в страната, е ключов регионален партньор на „Заедно в час“ в региона на Ловеч, подкрепяйки учители в селата Дерманци, Орешене, Златна Панега и Брестница. Като корпоративен лидер в региона, „Титан Златна Панега“ акцентира върху цялостна стратегия за развитие, базирана на идеята, че качественото образование е в основата на икономическия просперитет на всяка общност.

Предвид предизвикателствата на региона, а именно нискоквалифицирана работна ръка и недостиг на специалисти, „Титан“ смята подкрепата си към учителите по програма „Заедно в час“ за инвестиция в бъдещето.