Стратегия за образованието на Пловдив

Стефан Стоянов, зам.-кмет на Община Пловдив

През 2017 г. Община Пловдив разработи нова Стратегията за развитие на образованието в общината за периода 2017-2022 г. Документът има за цел да изгради съвременна визия за образованието в Пловдив и съдържа конкретни цели, области за въздействие, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които отговарят на нуждите и възможностите на местните власти, население и бизнес. Стратегията е за период от пет години – от 2017 до 2022. В нея са обхванати всички образователни нива – от детски градини, през общообразователни и професионални училища, до университети. Заложените мерки за всеки един от етапите на образование се допълват в изграждането на цялостна визия за развитие на образованието в Пловдив.

Крайна цел на стратегията е всеки млад човек в града да е усвоил на основно ниво ключовите компетенции за успех в ХХI век. А дългосрочната визия за образованието в Пловдив е то да осигурява подкрепяща среда и възможности за развитие на потенциала на всяко дете и млад човек, така че градът да привлича, развива и задържа ефективни специалисти за индустрии и стопанства с висока добавена стойност и уникални таланти за богат и привлекателен културен и интелектуален живот.

Документът включва конкретни мерки и дейности по пет основни приоритета:

  • осигуряване на условия за повишаване на качеството на образование и подкрепа на децата, учениците и студентите;
  • поддържане и развиване на материалната и техническа база в училищата и детските градини;
  • подкрепа за изграждането на ключови педагогически кадри;
  • кариерна ориентация и подготовка за професионална реализация на учениците и студентите;
  • координация и ефективно сътрудничество между различните институции и заинтересовани страни в системата на образованието.

В работната група по стратегията участваха активно зам.-кметът на община Пловдив Стефан Стоянов, експерти от местната администрация, директори, учители, университетски преподаватели, представители на местния бизнес и неправителствения сектор. Основен партньор на Община Пловдив в създаването на стратегията беше и фондация “Заедно в час”. Стратегията в нейния обхват, конкретика на предложените мерки и включени заинтересовани лица до момента е единствен подобен пример в България.

В допълнение Община Пловдив реализира редица други успешни практики в образованието на регионално ниво като въвеждане на “Монтесори педагогика” в детските градини, осигуряване на подкрепа за иновативните училища, техническа помощ на учебния процес и на бакалавърска програма “Софтуерно инженерство”, дигитализация на общинските училища и др.

Повече информация:

http://www.plovdiv.bg/item/education/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

https://trud.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5/

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Strategiya-za-razvitie-na-obrazovanieto-v-Plovdiv-vliza-v-ObS-737257

https://trud.bg/%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81/

http://www.focus-news.net/news/2017/07/27/2420086/stefan-stoyanov-zam-kmet-na-plovdiv-osnoven-prioritet-v-novata-obrazovatelna-strategiya-na-obshtinata-e-protsesat-na-digitalizatsiya-na-uchebniya-protses.html