СофтУни

Към 2017 г. СофтУни е сред най-големите двигатели на дигиталното и ИТ образование в България, с мащабни и изключително успешни образователни инициативи за придобиване на практически умения в дигиталната сфера за деца, учители, ИТ специалисти, спциалисти по дигитален маркетинг и дизайнери. Ето някои наши по-значими проекти, които развиваме през 2017 г.:

Безплатни курсове по програмиране за начинаещи в 40 града (стартира октомври) с 4000-500 участника – http://softuni.foundation/projects/free-programming-courses-for-beginners/

Цялостна програма за обучение на софтуерни инженери (2 години) с 2300 активни студента (към август 2017) – https://softuni.bg

Цялостна програма за подготовка на специалисти по дигитален маркетинг (6 месеца), с 600 участника на година – https://digital.softuni.bg

Цялостна програма за подготовка на дизайнери и creative специалисти (11 месеца) – стартира септември – https://creative.softuni.bg

Цялостна програма за обучение на деца по програмиране и технологии в няколко български града (6 учебни срока, с 500 участвали деца на година) – https://kids.softuni.bg

Организираме по над 100 обучителни курса на година за обучение на ИТ и дигитални специалисти (с близо 10000 участника на година)

Провеждаме безплатни курсове за учители по информатика, програмиране и ИТ с над 1000 участника – http://softuni.foundation/projects/training-the-school-teachers-for-free/

Разработваме безплатно учебно съдържание с отворен лиценз за българските училища – http://softuni.foundation/projects/applied-software-developer-profession/

Пишем книги и учебници по програмиране със свободен лиценз – http://softuni.foundation/projects/free-programming-books/

Вижте повече:

Интервю със Светлин Наков>>