Петя Данева, “Академия на знанието” във Варна

Петя Данева създава “Академия на знанието” в кв. Аспарухово в гр. Варна, след като търси варианти за своето дете и открива, че почти не съществуват възможности за предучилищна подготовка на децата в квартала. Затова и решава да организира своя занималня, с която обаче да подкрепи не само майките на деца, които предстои да влязат в училище, но и ученици, които изпитват затруднения в училище и са в риск от отпадане от училище. “Академия на знанието” намира “дом” в читалище Просвета, а Петя, която е учител, преминал и през програмата “Заедно в час”, започва да води уроците. В подкрепа на малките ученици като помощник възпитатели влизат по-големи деца, които междувременно намират в занималнята възможност да получат подкрепа за своето собствено учене и да влязат в лидерски роли, което да подкрепи мотивацията им да ходят на училище и да постигат по-добри резултати. Петя иска занималнята да е достъпна и за деца и семейства, които нямат възможност да си позволят платени занимания, затова и предлага възможност те да са с намалена или изцяло покрита такса, като междувременно събира средства през благотворителност и дарения, например организира благотворителни базар с учениците.

Обученията в “Академия на знанието” включват елементи от методиките Валдорф и Монтесори. Включени са още игровизация, приказкотерапия и сръчноделстване – любими занимания на малки големи, чрез които ще открием талантите си би ще си поставим целите. Петя включва също възможности за разнообразни занимания по интереси, летни и съботно-неделни програми, които да разширят възможностите за развитие пред децата.

Повече информация:

https://www.facebook.com/afterschoolVarna/