Павлета Димитрова – логопед в СУ ”Димитър Талев”, град Добрич

Павлета Димитрова работи като логопед в СУ ”Димитър Талев” в град Добрич от 2012 година. Практикува професията си от 2001 година.

СУ ”Димитър Талев” е доказало се като иновативно, далеч преди да се заговори за иновации в българското училище. То е първото в град Добрич, реализиращо редица европейски и национални проекти, работещо активно за приобщаването на деца и ученици със специални образователни потребности. Павлета Димитрова работи заедно с екип от специалисти – трима ресурсни учители и един психолог, като тяхната задача е да подкрепят децата, срещащи трудности в училище по следните начини:

– повишаване на личната им самооценка;

– създаване на игри за толерантност и съпричастност;

– осигуряване на подходящи помощни средства за образованието им;

– подобряване на емоционалния микроклимат в класната стая;

– активно включване на самото дете в процесите на планиране и оценка на подкрепата, от която има нужда.

Инициативата „Играя, съобразявам, толерантен съм”

Идеята за тази инициатива се заражда през месец ноември 2014 година след едно от проведените в логопедичния кабинет занятие с децата от логопедичната  група. Въпросите, които провокират Павлета Димитрова да организира първата училищна инициатива, насочена изцяло към работата с ученици със специални образователни потребности, а именно  какво изпитва другия, докато не „влезем” в неговите обувки и не погледнем света през неговите очи, и дали ако за момент се поставим на негово място, бихме ли могли да променим своето отношение, емоции, поведение и мироглед. Тази инициатива се провежда около 3-ти декември – Международен ден на хората с увреждания. В рамките на кампанията децата се информират относно различните видове нарушения, намират и споделят истории, за да разберат и усетят, че хората със специални  потребности полагат много усилия, за да постигат целите си със собствен темп, способности и мисъл, свързани с ежедневието им. Чрез различни дейности  разбират какво да направят при среща с хора с увреждания, какъв начин на комуникация е подходящ за използване в различните случаи, каква помощ могат да предложат, а не на последно място развиват и уважение към правото на човека да избере, да откаже или да обясни от какво се нуждае. Специалната изложба показва личните позиции на децата, като изразените от тях отношения отново се използват за дискусии и за взаимно учене. Част от игрите, които се провеждат в рамките на часовете по толерантност се заснемат. Те са обединени във филми „Играя, съобразявам, толерантен съм“. Целият натрупан опит и създадените добри училищни практики са споделени с колеги от други учебни заведения по време на  практикуми с учители от детски градини и училища в област Добрич.

Основните цели на тази инициатива са:

 – създаване на среда за утвърждаване на отношенията на доверие, сигурност, толерантност и подкрепа;

 – развитие на емпатията чрез ситуации, в които се оставяш да те водят, следваш това, което другите имат да кажат и слушаш и чуваш тях;

–  разработване на работещи училищни практики за въвеждане на проблематиката на децата със специални потребности като поредица от възможни за изпълнение от децата правила и поведения.

Комбинирането на различни симулативни игри, беседи с децата и учителите, тренинги с учителите, логоритмика, арт-терапия, работа по малки проекти, дейности в Монтесори градинката и представянето на всички резултати в специални изложби дават шанс на всички деца да участват по начин, който би позволил да се представят със силните си страни, да работят заедно и да си помагат в изпълнението на общи задачи. Практика не се финансира самостоятелно, но е включена като дългосрочно прилагана училищна политика. За тази кауза работи задружен екип от специалисти. За тях  е удоволствие да направят игрите с децата, да заснемат филмите и да реализират тези тренинги, защото имат огромната подкрепа от страна на училищното ръководство. Директорът на училището г-жа Весела Панчева винаги е подкрепяла и насърчавала такива инициативи, свързани с приобщаването на децата със специални образователни потребности.

Проект „Стая на петте сетива”

„Стаята  на петте сетива“  функционира в училището от началото на учебната 2016-2017 година. В нея се прилагат различни терапии за деца със сетивни нарушения. Тази стая е единствената сензорна стая в учебно заведение в Добрич. Целта е там да се компенсира дефицита в сетивното възприятие на децата и те да се адаптират по-успешно към учебната среда. Идеята за нейното създаване възниква по време на учебният процес, в рамките на работата с деца  с различна сензорна интегративна дисфункция. Това налага изграждането на специално място за компенсиране на тези дефицити по приятен начин. От ресурсите на  стаята  се възползват както децата със специални образователни потребности, така и останалите ученици на учебното заведение и техните преподаватели. Работата  се подпомага от различни пана, табла, морски барабан, хамак, трамплин и други.

В кабинета  се работи с деца с аутизъм, дислексия, диспраксия и с различни езиково-говорни нарушения.    Терапията в сензорната стая  има  подпомагаща функция. Разпределени в малки групи, на децата се предлагат различни сетивни игри, които имат разтоварваща функция, но в същото време показват как се чувстват децата с определени дефицити.

Спектакъл „Посланици на толерантността”

Когато вярваш в доброто и в приказките и когато виждаш талант в очите на специалните деца, няма как да устоиш и да не опиташ да го покажеш на тях самите – че могат, че са способни, че различното не е нещо лошо. Прекрасен екип, прекрасни талевчета и среда в която да твориш. А резултатът идва  през декември 2016 година, когато учениците на училище ”Димитър Талев” в Добрич стават посланици на толерантността. За реализирането на инициативата и изработването на декори, украса и аксесоари за сценичните костюми работят училищния логопед, психологът, тримата ресурсни учители и родителите на децата, участващи в представлението. Оригиналната и поучителна история развълнува публиката и им напомни за трудностите, с които се сблъскват хората с увреждания и неравностойното положение, в което се намират понякога. Авторската приказка, дело на училищния психолог, бе записана с помощта на актьора Красимир Демиров. Спектакълът завърши с песента „Вълшебни думи“, текстът на която прикани всички да бъдат съпричастни и толерантни, да проявяват повече човечност и разбиране, да бъдат посланици на Доброто. Публика на малките актьори бяха гости от Регионалното управление по образование, много родители, учители от детски градини и училища, ученици.

„Нашите инициативи доказват девиза на талевци: „Нека заедно да направим света по-добър и по-красив!“ В навечерието сме на 30-годишнината от създаването на СУ „Димитър Талев“. Всяка една от тези години е изпълнена с много ентусиазъм, креативност, вдъхновение и отдаденост на професията. Иновативността е творческото кредо на екипа ни, който е реализирал 15 международни проекта по програмите „Коменски“, Грюндвик“, Еразъм+“ и с над 50 еТwinning проекта с повече от 100 партньорски училища от цяла Европа. Ние продължаваме!“, казва Павлета Димитрова – логопед в СУ ”Димитър Талев”, град Добрич.

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=xCUIXlrmPbo

https://www.youtube.com/watch?v=0RVcXPavUAs

https://www.youtube.com/watch?v=olaVHJTIUWc

https://www.youtube.com/watch?v=6fiLC0oK9sk

Презентация>>

Вижте интервю с г-жа Павлета Димитрова ТУК>>