Образование България 2030

Веселин Димитров, Златка Димитрова, Александра Мирчева

„Образование България 2030” (ОБ2030) е неформално обединение от активни организации и личности, всяка от които допринася чрез своята дейност за качествена промяна в образованието. Визията на ОБ2030 е до 2030 г. българското образование да осигурява равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21 век за младите хора в България.

“Образование България 2030” ангажира гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за постигане на желаното подобряване на качеството на образованието и достъпа до него. За целта проследява развитието на ключови показатели в образователната система, популяризира добри практики и се застъпва за промени на политики. Всяка година организацията подготвя мониторингов доклад за състоянието на образователната система в България. ОБ2030 е и организатор на най-голямата конференция в България за обсъждане на ключови образователни политики и добри практики “Конференция Образование”. Тя се провежда съвместно с фондация Заедно в час и с партньорството на Представителството на Европейската комисия в България и списание Форбс.

Мониторингов доклад „Готови ли сме за бъдещето?“ 2016 – https://goo.gl/AEHY6J

Допълнителна информация:

https://www.facebook.com/eduBG2030/