Милена Андонова – директор на ПГПАЕ „Гео Милев”, Бургас

ПГПАЕ „Гео Милев“, Бургас е училище, в което се съчетават висококачествено обучение, технологична иновативност, гражданско образование и свободен дух.

Една от основните цели в училищната стратегия е утвърждаване на ПГПАЕ”Гео Милев” – Бургас като конкурентоспособно училище, което да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Формиране на високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критическо мислене в обучението за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Създаване на езикови и дигитални умения, лидерски умения и умения за учене през целия живот, развиване на творческия потенциал на всяко дете. Усъвършенстване на учителите и създаване на условия за тяхната изява и развитие Не на последно място цел на гимназията е осигуряване на модерна, технологична и уютна учебна среда, която да способства реализирането на образователно-възпитателните цели.

В гимназията се обучават мотивирани, инициативни, талантливи и амбициозни млади хора, които търсят качествено образование, съответстващо на високия житейски стандарт, знания и умения за справяне с трудностите в обществото.  За да отговорим на техните потребности е необходимо непрекъснато да се развиваме, да владеем най-модерните технологии, да прилагаме най-новите методи в обучението, да им даваме възможност да развиват и усъвършенстват индивидуалните си способности като ги включваме в разнообразни класни, извънкласни и извънучилищни дейности.

Гимназията във времето – основана е през 1971 година като Политехническа гимназия с изучаване на английски език „ Гео Милев“.

1993 година се утвърждава програма за подготовка на учениците за явяване на изпити за сертификат на университета в Кембридж.

2000 година приет е новият учебен план на гимназията – чуждоезиков. Възможност за профилирано изучаване на предмети от природоматематическата и хуманитарната област.

2009 година – Гимназията става член на програмата  Microsoft IT Academy Essentials Level;

2011 година – Гимназията е единственото училище и един от деветте Prometric центъра в България: Authorized Prometric Testing Center IT center;  Гимназията е член на партньорската програма на Британски съвет Addvantage с присъден БРОНЗОВ статут; Гимназията е оторизиран център за изпити TOEFL; Гимназията е оторизиран изпитен център за SAT.

Гьоте – Институт, в съвместна работа с ПГПАЕ „Гео Милев”, провежда в Бургас изпити за сертификатите А1 до В2.

2011-2017 година – в гимназията ежегодно работи американски помощник-учител по Програма Фулбрайт/ Фондация „Америка за България“.

2012 година – училището е Pathfinder School в програмата MS Partners in Learning Innovative Schools Project in 2012-2013 school year

2013 година – Authorized Certiport Center

2013-2015 година – Гимназията е член на партньорската програма на Британски съвет Addvantage с присъден СРЕБЪРЕН статут, IELTS

От 2007 до 2015 година в гимназията са реализирани пет транснационални проекта по програма Коменски, финансирана от ЕК, два от които отличени със знак за качество.

2015-2016 година в гимназията са реализирани два транснационални проекта по програма Еразъм+, финансирана от ЕК.

След осъществената валоризация от Центъра за развитие на човешките ресурси на проекти по Програма „Еразъм+“ стартирали през 2015 селекционна година, нашите два проекта: 2015-1-BG01-KA101-013855 на тема „Изграждане на институционален капацитет за училищно менажиране и вътрешно инспектиране и модернизиране на обучението по чужд език чрез употребата на ИКТ в класната стая“ и 2015-1-BG01-KA105-013603 на тема „Be Active = Be Perspective“ – youth volunteering as a tool for better employability skills“ са получили висока оценка и са отличени със знак за качество!

ПГПАЕ “Гео Милев“ беше единственото училище/организация с две отличия. Това е много висока оценка и признание за колегите, реализирали двата проекта.

2014-2017 година – Благодарение на Димитрина Тодорова – старши учител по ИТ, в ПГПАЕ“Гео Милев“ от седем години се работи по учебни програми на Microsoft и от 3 години гимназията е изпитен център на Certiport, създаден с помощта на Община Бургас. В него до сега са се сертифицирали над 150 от нашите ученици. Някои от тях на експертно ниво. От три години гимназията изпраща ученици, които са се класирали за световните финали и са участници в световно състезание по информационни технологии – Microsoft Office Specialist World Championship.

Всяка година Microsoft Office Specialist World Championship се провежда в различен град. Учениците на Димитрина Тодорова, участвали през трите години:

2014 – Anaheim, California, USA – Теодора Денева, Георги Бошев

2015 – Dallas, Texas USA – Елена Маринова, Даниела Павлова, Георги Бошев, Илия-Пресиян Георгиев

2016 – Orlano, Florida USA – Даниела Павлова, Георги Бошев, Поля Янева, Кристиян Тодоров.

Димитрина Тодорова е учител на Георги Бошев, първият български световен ИТ шампион, донесъл златен медал от световното състезание за офис специалисти в Орландо, САЩ. Даниела Павлова е в първата шестица на това състезание.

Тази година отново имаме четирима класирали се за световния шампионат

Даниела Павлова, Христо Бакърджиев и Николай Колев ще се състезават в World Championship Office Specialist 2017, а Радина Велчева ще се състезава в Adobe Championship 2017. Състезанието ще се състои от 30 юли до 2 август 2017 г. в Анахайм, САЩ.

Гимназията разработва възможности за обучение на графични дизайнери. Това са умения търсени и отлично платени от работодатели както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има – художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Става въпрос за умения при работа с графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност. Трябва да се прилагат на практика получените знания по история на буквите и печатарските практики,  основните понятия в рисуването и работата с цветовете; всички техники по графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и PhotoShop. Графичният дизайнер редактира  растерни изображения (снимки, рисувани графики), извършва туширане на изображения, прехвърляне на части от едно изображение в друго. Премахва и добавя елементи в изображението, работи с текст и лого, настройва цветовете, използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност. С две думи – графичният дизайнер визуализира теми, емоции, проекти и продукти.Завършилите тази специалност могат да работят като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, и на всяко място, което има нужда от графичен дизайн на крайните продукти. А това ще рече почти навсякъде.

През последните три години учителите по Изобразително изкуство и Информационни технологии обучават ученици в това направление. В извънкласните форми към ПГПАЕ Гео Милев“ желаещите деца рисуват и същевременно с това овладяват комбинация от софтуер, необходим на добрия графичен дизайнер. Учениците участват в много изложби и състезания, където печелят призови места. Всички включени в тези клубове имат възможност да се явяват на международни сертификационни изпити на Adobe.  Само тази година повече от десет талантливи деца са взели сертификати на Photoshop, InDesign и Illustrator. За тази комбинация от успешно положени изпити компанията им присъжда сертификат „Графичен дизейнер“ подписан лично от изпълнителния директор Шантану Нарайен.

За осма поредна година ПГПАЕ Гео Милев“ организира онлайн състезание „Виртуална пролет“ за дигитална творба, в което могат да участват деца от 6 до 19 години. Целта на конкурса е учениците да открият магията на дигиталното изкуство, да научат повече пътувайки реално или виртуално на Земята, в космоса, в микросвета, в света на сънищата, в света на книгите, рисувайки и снимайки обекти през погледа на пътешественик; да разкрият своя творчески свят и да развият уменията си по компютърна графика, фотография и живопис. Това е една от малкото, освободена от всякакви такси, възможност учениците да демонстрират своите умения при работа с дигитална графика.

Тази година специалната награда беше предоставена от Стопанския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ и е възможност, която предоставя на спечелилите я ученици и техните преподаватели да се явят на сертификациони изпити върху продукт на ADOBE.

Група ученици от X клас споделят още, че е изключително предизвикателство да изучаваш дигитален инструментариум, те са изключително доволни от предоставената им възможност да тренират своите знания и умения в специалната система, закупена от гимназията. Така те могат да проверят своето ниво и успешно да положат сертификационен изпит.

Александра Леонова, ученичка от X клас споделя „Развитието на технологиите е бъдещето на изкуството. Възможността нашето поколение да използва дигиталени инструменти за рисуване е велико удоволствие. Процесът на творчество става по удобен, възможностите на твореца, които са ограничени само с въображението му, се умножават благодарение на съвременната техника. Симбиозата на традиционното изкуство на рисуване с най-новите технологии и талант на младите хора създават прекрасни творения и иновативни идеи за развиване на културата и изкуството. Дигиталното рисуване днес е прекрасна възможност за реализация на творчески личности и смело може да се каже, че виртуалните творения са съвременна классика на 21 век.“

ПГПАЕ”Гео Милев” е съорганизатор, заедно с Мария Мутафчиева (от Мери Бойс Бенд) и Издателска къща „Знаци” на Национален поетичен конкурс „Непознати улици”, който цели да даде поле за изява на младите поети. Всяка година те ни радват със своя талант и чудесните стихове, които остават на страниците на конкурса.

Много са успехите на нашите ученици, които се дължат на всеотдайната работа на техните учители.

Ежегодно имаме множество международни и национални награди за рисунки на нашите възпитаници, които подготвя нашата учителка по изобразително изкуство. Златка Коева – старши учител по изобразително изкуство и талантлив художник е с доказан принос в разработването и прилагането на иновационни методи в образователната си дейност, съчетаваща изкуството и използване на информационните технологии. Ежегодно работи с ученици от всички випуски за подготовката им за участие в конкурси и състезания на национално и международно ниво. Оказва съдействие на зрелостниците при кандидатстване за специалности, изискващи създаване на портфолио с рисунки.

Не мога да не спомена и появилия се интерес у част от учениците към физиката, безспорно възникнал в следствие на запалени и умеещи да работят с децата учители. Мариана Анастасова, която предаде щафетата на Елена Каръмчева и Венета Манева – старши учители по физика. „Физичната лаборатория“ на Елена Каръмчева вече няколко години събира любителите на физиката в извънкласните часове в училище и всички възможни интересни места в града и страната, където могат да научат и видят на практика прилагането на знанията от физиката, като Физическия Факултет на Софийски Университет за запознаване с експерименталната физика, до Рожен и други.

В гимназията провеждат своя стаж-обучение бъдещите учители по химия от Университета „Проф.Д-р Асен Златаров“, техен учител-ментор е Галя Маринова. Съвместната работа между колегите химици от гимназията и университета изключително много обогатява възможностите за по-интересни часове, посещения на лабораториите в университета, провеждане на опити и демонстрации. На свой ред в клубната си дейност, свързана с химията учениците предават своя интерес на по-малките ученици от други училища, тази година направиха празник за Деня на земята за децата от музикалното училище с много интересни интерактивни дейности, викторини и награди (мъфини и торта със земното кълбо).

Още един традиционен клуб „Здраве“ с ръководител учител по биология Даниела Стоянова е чест гост на по-малките деца от детските градини и училище „Васил Априлов“ с интересни игри, викторини и награди за деня на водата. Една от целите на нашия колектив е да възпитаме в децата чувството на емпатия, Даниела Стоянова е учител, който успява да поведе учениците си по пътя на доброто, винаги измисля нещо, което да ги научи да помагат, те са чести гости на питомниците от приюта за животни. А тази година станаха инициатори на кампания „Бялата лястовица“ в помощ на възрастни хора от околните села. Ето какво написа Даниела след кампанията:“ Здравейте, приятели! Макар и със закъснение искам да ви разкажа как протече кампанията и къде ни отведе Бялата лястовица. Идеята за самата кампания дойде от Мирела Иванова, която е бивша ученичка на гимназията. Ние съгласувахме идеята с г-жа Милена Андонова, директор на ПГПАЕ „Гео Милев“, доразвихме я и я осъществихме. Първият етап беше свързан с организиране на кампания по набиране на хранителни продукти и средства, които да дарим. Включиха се много хора, всеки според възможностите си и на всички тях благодарим от сърце. С по-големи дарения в кампанията взеха участие сем. Коджабашеви и сем. Колеви – родители на ученици от 11в клас, Михаил Орачев- бивш ученик на гимназията, и сем. Вечерникови – хора с добри и големи сърца! Със събраните парични средства бяха закупени храни, както и дърва за огрев за баба Недялка от с. Българово. Провеждането на същинската част на кампанията, а именно посещенията по селата се случи в няколко последователни седмици. Посетихме общо 8 села. Срещнахме се с много хора от всички възрастови групи. В някои домове се смяхме, в други плакахме. Чистихме прозорци, тупахме килими, поливахме, говорихме си, слушахме техните истории и разказвахме за себе си. Водихме баба Недялка на химиотерапия. Видяхме много сълзи в очите на тези хора, но и получихме много усмивки и думи на благодарност. Хората които осъществиха посещенията бяха ученици, родители и приятели. Благодаря ви! За успеха на кампанията ни няма да говоря аз. За мен беше достатъчно поздравителното писмо от Георги Балев, което беше изпратено до гимназията. За мен и всички, които пряко участваха в посещенията на хората по селата остава споменът от тяхното Благодаря. Повярвайте ми на места беше много тежко и дни наред след тези посещения мислите ни бяха при тези хора, а въпросите в главите ни бяха как още можем да им помогнем. Стефани Янкова, ученичка от 11в клас съдейства за продължение на кампанията. Благодарение на допира ѝ с тези хора и нейните разкази, към нашата кауза се включиха и едни много талантливи деца, организирани от Елена ван ден Берг, която беше учител по програмата Фулбрайт/Фондация „Америка за България“ в нашата гимназия през изминалата учебна година. Те направиха фотографска изложба, а средствата, които събраха, бяха дарени за закупуване на повдигач за момче инвалид в едно от селата.
Искам да изкажа своята благодарност на всички, които участваха в кампанията. Благодаря ви от сърце!

Още един чудесен клуб „Театър“ на гимназията с ръководител старши учител по БЕЛ Костадинка Недялкова две години подред ни радва с уникалните си интерпретации на приказки, филми, пиеси – сериозни и смешни. Освен, че режисьорите, сценаристите и сценографите и актьорите ни впечатляват с уменията си, те са и чудесни приятели на най-малките, те гостуваха за празници в детска градина.

Още много мога да напиша, за клуба по дебати и ораторско изкуство, за философската школа, за много пътувания и проекти, за нашите великолепни спортисти, за ежегодните междуучилищни турнири по стрийтбол, плажен волейбол и футбол, по бадминтон, организирани от гимназията и много, много други дейности, но мисля, че и така стана дълго, всъщност това което е най-важно, е че най-добрите учители са тези, които обичат работата си и обичат децата, те увличат след себе си. Това, което се опитваме да направим за нашите ученици е те да се чувстват добре в училище. Да ги подготвим за „нещата от живота“, да им покажем колко е хубаво да са добри, да помагат, да творят, да се занимават с хъс с това, което ги интересува, да отстояват правата си, да управляват живота си, да умеят да взимат решения, да са инициативни, да са комуникативни, да ценят времето и труда си и тези на другите, да пазят своето здраве и това на планетата.

Вижте още:

Номинация на г-жа Милена Андонова от Яна Кършийска – родител>>

Интервю с ученици от ПГПАЕ „Гео Милев”>>