Лятна IT академия – Бургас

Цел

Целта на Лятна IT академия е обучение на млади хора от 5ти клас до студенти с интереси в областта на информационните и комуникационните технологии.

Обучението на учениците и студентите е безплатно и се осигурява от Община Бургас.

Обучението е за няколко групи:

Начинаещи

  • 5- 7 клас- Основи на програмирането (C++)
  • 5- 7 клас- Уеб и графичен дизайн

Напреднали

  • 6 -8 клас- Програмиране C++
  • 6- 8 клас- Уеб дизайн
  • 9- 11 клас- Уеб програмиране

Студенти

  • Курсът в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е на тема Java програмиране и създаване на приложения за Android
  • Курсът в Бургаски Свободен Университет е на тема Разработване на Уеб и мобилни приложения

Организация

Курсовете се провеждат в базите на Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, Университет „Проф.  д-р Асен Златаров“  и Бургаски Свободен Университет в гр. Бургас.

Курсовете са с продължителност от 60 учебни часа и започнаха от 18.07. 2016 г. и от 3 юли 2017г.

При първото издание на Лятната IT  академия бяха обучени 93 участника, а през втората година 132 участника.

Награждаванията могат да се видят на следните линкове:

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/30270

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/31862