Лятна Старт Академия – Милена Димитрова, Елица Генева, Десислава Стоянова

През лятото на 2017 г. (от 7 до 25 август) 60 деца от квартал „Факултета” в София успяха да получат допълнителна подкрепа по ключови учебни дисциплини по време на безплатна “Лятна СТАРТ академия”. Лятното училище е един от проектите на „Старт академия София“ – неправителствена организация, основана от възпитаниците на програма “Заедно в час” Милена Димитрова, Елица Генева и Десислава Стоянова. Основна цел на организацията е да осигури възможност за допълнително обучение на деца, отпаднали от училище или в риск от отпадане.

По време на “Лятната СТАРТ академия” организаторите тестват иновативен модел на обучение, разработен от тях самите, който включва работа с учениците според нивото на предметното им знание по български език и математика. Всяко дете има личен план за развитие и регулярно проследява напредъка по него заедно със свой ментор-учител. Във всяка група работи тандем от двама учители – един опитен учител и един доброволец – ученик в гимназиален клас. Учениците работят с личния си ментор още по групов или индивидуален проект. Академията цели да повиши мотивацията за учене и усещането за успех на децата, което би им помогнало да се върнат или останат в училище.

След приключване на лятната академия се подготвя анализ на резултатите на учениците, както и на цялостната организация и осъществяване на обучението. Добрите практики, които са довели до най-съществен напредък при учениците, ще бъдат описани и събрани в печатно издание. Те ще бъдат представени като ресурс за работа в занималните на други училища в Столична община. Описаните добри практики ще бъдат използвани и в обучението на учителите по програма “Заедно в час”.

От 2015 година “Старт академия София” (Милена, Елица и Десислава) организира също съботно училище в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ за деца от столичния квартал „Факултета“. Обучението се осигурява от група учители и възпитаници на програмата Заедно в час, а целта е децата и младежите, някои от които са отпаднали от училище, да наваксат със знанията си по български език и математика и да развият и т. нар. меки умения като работа в екип, комуникация, емоционална интелигентност и др. Съботното училище дава възможност на децата да намерят и нови приятели и да срещнат успешни ролеви модели в лицата на учителите.

Повече информация:

http://startacademy-sofia.org/

http://www.capital.bg/multimedia/fotogalerii/2017/08/24/3028027_koi_kaza_che_romite_ne_iskat_da_uchat/

http://www.marginalia.bg/monitoring-na-publichnite-resursi-za-romskoto-vklyuchvane/23494/

http://www.dnevnik.bg/intervju/2017/08/09/3020785_-/

http://bnr.bg/horizont/post/100860726/latna-start-akademia-v-pomosht-na-romski-deca-ot-stolichnia-kvartal-fakulteta

https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2017-08-14/detsata-ot-stolichniya-kvartal-fakulteta-poseshtavat-bezplatno-lyatno-uchilishte