Кубче „Трансформърс“ – проект на Виолета Панайотова и Катя Ганчева

Кубче „Трансформърс“  e проект на Виолета Панайотова и Катя Ганчева от детска градина „Слънце“ в град Левски.

Описание: Кубчето има образователен, занимателен и развлекателен характер. То представлява трансформиращи се модули, предлагащи различни видове игри, с разнообразни задачи по всички образователни направления. Развива фината моторика чрез залепване, отлепване, закопчаване и откопчаване, предназначена за индивидуални занимания или занимания и игри в малка група.

Съдържание: Кубчето съдържа 22 квадрата, 6 триъгълника, 4 кръга, допълнителни елементи с различни символи, изображения, цифри, букви и фигури, кутия ЗАРЧЕ за съхранение. Всички части на кубчето са изработени от филц и са подходящи и безопасни за работа с деца от 3 до 7 години.Големите елементи имат копчета и илици, чрез които могат да се съединяват и позиционират вертикално и хоризонтално. Малките елементи се прикрепят към големите с велкро.

Начин на използване: Кубчето се използва по всички образователни направления, като дава възможност за разгръщане и развитие на детското творчество и креативност, чрез различни дидактични, автодидактични, развиващи, интерактивни, състезателни и конструктивни игри. Богатият асортимент от елементи дава възможност и на учителя да създаде свои игри, в зависимост от индивидуалните особености и потребности на децата, и образователните задачи, които си е поставил.

Реализирани задачи:

Български език и литература – откриване на звук в дума (буквен знак), затвърдяване на знанията за обобщени видови и родови понятия и други.

Математика – количествено и поредно броене, затвърдяване на знанията за цифри, знаци, геометрични фигури (групирането им по различни признаци), пространствени отношения, сезони и други.

Околен свят – ориентиране в предметната среда, растителен и животински свят, характеристики на сезони, физическа среда и природни явления, други.

Конструиране и технологии – конструиране по схема, чрез закопчаване и откопчаване на модулни елементи и други.

Изобразително изкуство – разпознаване на образи на познати обекти, апликиране на образи от готово изрязани форми, овладяване на знания за цветове, форми и други.

Музика – визуално разпознаване на музикални инструменти и формиране на позитивно отношение към музиката.

Физическа култура – подвижни игри със зарче, игра „Морски шах”.

Приложение към играта – албум със снимки, който онагледява разнообразните варианти за игра с кубчето „Трансформърс”.

Автори: Виолета Видолова – главен учител  и Катя Ганчева – старши учител
ДГ „Слънце” – град Левски

Вижте интервю с г-жа Виолета Панайотова и г-жа Катя Ганчева ТУК>>