Катя Стефанова – учител по икономика в 170 СУ „Васил Левски“, гр. Нови Искър

Катя Стефанова вярва, че мечтите трябва да се следват и че сбъдването им винаги ни „открива“. Така се случва с нея – винаги е искала да бъде учител, но обстоятелствата я подтикват да работи в сферата на бизнеса. Натрупвайки опит в сферата на фармацията, логистиката, маркетинга и счетоводството, в нея все повече се затвърждава  убеждението, че може много повече от това да става добра в работата си, да допринася за просперитета на компанията, за която работи и вместо да бъде все по-удовлетворена, се случва обратното.

Така достига до абсолютната убеденост, че нейният принос към обществото може да бъде далеч по-дълбок и опитът, натрупан през годините може да проектира като преподавател по икономически дисциплини.

Когато човек е абсолютно убеден в начинанията си, всичко по пътя му се обединява, за да му помогне. Катя Стефанова е изключително благодарна на директора на 170 СУ, г-н Димитров, който й се доверява и до ден днешен й предоставя възможността в часовете, които води да организира дейността по най-оптималния според нея начин.

Това, което се случва при работа с нейните ученици, е на първо място да пречупи през призмата на реални бизнес ситуации учебния материал и абстрактните и понякога напълно неизвестни икономически понятия да ги преподава на възможно най-достъпен език, така че абсолютно всички ученици да разберат смисъла и приложимостта на наученото. Организира за своите ученици срещи с външни лектори, които да разкажат лични истории и професионален и житейски опит. Насърчава учениците от последните класове да открият своето професионално поприще без да се притесняват от ограниченията, поставени от обществените нагласи, очакванията на семейството и т.н. На тестовете за професионално ориентиране най-често изненади за самите деца и за нея няма, но основният проблем е да бъдат абсолютно уверени, че ще се справят. Точно тук е нейната задача – да ги убеди, че всичко е постижимо и че единствено професия, избрана със сърцето ще ги прави истински добри в нея. За да не изпраща младите хора „невъоръжени“ в реалния живот, заедно с тях подготвя тяхното първо CV и мотивационно писмо.

Не пропуска възможността да провери наученото и да участва заедно с учениците в различни състезания на територията на София, като последното им участие е в Иновативен финансов лагер Кюри – по покана на 23 СУ и Висше европейско училище по икономика.

Това, което води Катя Стефанова във всеки проведен час, дискусия или неформално общуване с учениците е любовта, добронамереността и вярата в тях.

Вижте още:

Интервю с г-жа Катя Стефанова>>