Катерина Ценкуловска – Образователни пъзел стаи на колела

Проектът „Образователни пъзел стаи на колела“ е натоварен с нелеката задача да съчетава учебен материал, предизвикателства, екипна работа, четене с разбиране и то в рамките на една стая. Тези иновативни образователни стаи гостуват в рамките на учебното заведение. Стаите със загадки са на определени теми, синхронизирани с учебния материал за периода 8-12 клас. Правилното изпълнение на предизвикателствата в стаята ще довеждат до изхода от нея, в рамките на 1 час. Показваме как един закон от физиката работи на практика! Теорията, върху която се „работи“, е от основните за всеки предмет – целта е да има по-дълготраен ефект посещението на такава стая. Даден клас се разделя на 5 отбора от по 5 човека. В рамките на няколко седмици групите минават еднократно през стаите, като времето, за което са успели да изпълнят предизвикателствата, се записва и накрая на маратона се изнася класация на отборите.

„Образователните пъзел стаи на колела“ са все още проект в зародиш, но с потенциал за развитие и налагане като добра учебна практика.

На 4.05.2017г. успешно бе реализирана първата такава „Образователна пъзел стая на колела“ в „Детски образователен център Узана“. Положеният труд и усилия бяха възнаградени с ентусиазма и благодарността на 30-те деца, взели участие в образователните стаи.

Различната и разнообразна среда са главна предпоставка за генерирането на различни идеи. Ето защо съм сигурна, че тези образователни стаи и съвсем различната обстановка, в която поставят ученика, са пътят към промяната в ограниченото му мислене. Ограничено от формули, закони и ученето им наизуст!

Вижте още:

Презентация на проект „Образователна пъзел стая на колела“>>

Интервю>>