Ирина Бодурова – учител в СУ ”Антим I”, гр. Златоград

Ирина Бодурова e старши учител в СУ ”Антим I” в гр. Златоград. Работи като учител вече 10 години и казва, че професията й е сбъдната детска мечта. Била е ученичка в гимназията и гордо заявява, че СУ ”Антим I” е нейното училище. Преподава икономически дисциплини, като маркетинг, мениджмънт, предприемачество , а също така и философски цикъл, психология и логика.

Обича в часовете да дава думата на учениците и да разнообразява времето, което прекарват в училище. Обича всички ученици, с голяма грижа и внимание подхожда към онези ученици, които трудно се справят с учебния материал.

Знае, че за да бъде добър учител, трябва да докосне сърцето на всеки ученик. Всеки ден вижда обичта и любовта към нея в детските очи. Класен ръководител е на 11в клас. Това е трудна и отговорна задача, защото всеки ученик е отделна личност и в себе си крие един малък неразгадан свят. Преминавала е през много разочарования и трудни моменти, но в крайна сметка успява да спечели учениците и съумява да им покаже, че те могат много повече, отколкото те самите мислят. Тя вярва в големите мечти и предизвиква учениците си да поемат рискове. Вярва в потенциала на всеки един ученик. В часовете се старае да прилага много иновативни подходи, презентира уроци, използва интерактивна дъска, провежда тренинги, разработва мини проекти. Не спира да се квалифицира, защото само така би била полезна на учениците си.

Тази учебна година печелят второ място в Националния ученически конкурс ”Посланици на здравето” с проект „Здравословна революция” с ръководители Ирина Бодурова и Ралица Даскалова. Идеята на проекта бе да се популяризира здравословният начин на живот.

В училище създават билкова градина и организират хепънинг, на който всички играят зумба. В училище съвместно с учениците се организира кампания ”Приятелство и общуване”, където те разменят приятелски писма и послания с цел да се подобрят взаимоотношенията между учениците.

Ирина Бодурова получи титлата посланик на инициативата „Бъдители”, като темата на събирането бе „Предприемачество”. Според нея това е изключително полезна инициатива, която обогатява учениците с нови знания и опит.

Участва в националния проект „Твоят час” със сформиран клуб „Бизнес училище”. Дейността по проекта е разнообразна и са осъществени много публични изяви, съвместно с родители, местната власт и бизнеса.
Създадена е учебна фирма “New life”, където учениците се обучават на предприемачески умения и придобиват финансова грамотност.

Вижте още:

Интервю с г-жа Ирина Бодурова>>