Енвижън

Проектът „Енвижън” е създаден през 2009 г. за участие в технологичното състезание Imagine Cup. В същността си той е иновативна система за обучение, която адресира два от основните проблеми в образованието – понижения интерес на учениците и недостига на средства за изграждане на информационни инфраструктури в училищата. Използван е изключително нестандартен подход, който е оценен на редица международни състезания – Imagine Cup, NovaTech, IBTEC и други.

Днес „Енвижън” е цялостна система за провеждане на обучение в задължителната подготовка с интегриране на информационните технологии. Тя представя нов подход в организацията на дейностите в учебния процес, усъвършенства традиционната методика и добавя нови възможности за интерактивно обучение.

Проектът „Енвижън” предоставя едновременно финансови и образователни предимства за активно участие на учениците в учебния процес. Той предлага възможност за разработване на електронно съдържание по интуитивен начин с удобни инструменти, но предлага и готово електронно съдържание в над 1400 урока, съобразени с официалната учебна програма на МОН.

Продуктът е разделен на три основни части – „Енвижън в клас“ (презентационен модул), „Мениджър“ (административен модул) и публичен интернет портал. „Енвижън в клас“ се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик, системата дава възможност за едновременно взаимодействие на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете. Това осезаемо намалява разходите за оборудване на стандартна класна стая. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. След като са получили визуални знания, децата имат
възможността да взаимодействат със системата. Посредством своите мишки, те взимат участие в различни видове дейности с отборен или състезателен характер.

Публичният портал на „Енвижън” дава достъп на учителите до предварително разработено учебно съдържание. Te могат да споделят създадените от тях уроци или да се сдобият с вече разработени материали. “Мениджър“ предоставя възможност на учителите сами да разработват уроците, които ще представят пред учениците или да променят и усъвършенстват готовото учебно съдържание. Възможността за лесна и бърза промяна на уроците е изключително важна функция на „Енвижън”, тъй като предотвратява изчерпването и остаряването на съдържанието и позволява да се създават адаптирани уроци за конкретен клас.

В края на учебната 2016/2017 година „Енвижън” използват близо 34 000 ученика в повече от 140 населени места в България. Екипът, който продължава да подобрява и развива системата, както и учителите, които работят с нея, са убедени в ползотворното ѝ влияние върху учебния процес и са силно мотивирани да продължат работата с нея.

Вижте повече на адрес: http://www.nimero.com/