Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

15 години Висше училище по застраховане и финанси дава на студентите нещо, което е уникално за българското висше образование. Обучение от хора, които идват директно от практиката и най-добре познават реалните й проблеми. ВУЗФ стана първият български университет, който е специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта и маркетинга. През 2014 година вузът заслужено получи най-високата оценка при институционалната си акредитация от всички частни университети – 9,04. Съвсем наскоро Националната агенция за оценяване и акредитация даде на направление икономика оценка 9,03 за срок от шест години. През май 2013г. висшето училище получи и международна акредитация от Британската акредитационна комисия за срок от четири години.

Онова, което студентите получават тук, е „бутиково“ обучение, което ги поставя в ядрото на всичко, което се върши в университета. Всички негови усилия са насочени към създаването на най-добрите възможности те да бъдат обучени и да се реализират успешно. ВУЗФ обучава студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалното направление икономика.

По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд. Завършвайки програмите с Шефилд студентите получават две дипломи, едната от Шефилд UK, другата от ВУЗФ, което е сериозно предимство за тях.

До момента имат 7 успешни съвместни бакалавърски и магистърски програми с Шефилд.

18 магистърски програми в партньорство с бизнеса.Част от дългогодишните им партньорство са с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Медийната академия „Българион“, Saatchi & Saatchi, Сиско,  ERP Academy, bureau Veritas.

Над 3750 реализирани студенти. Като от тях 35 % работят като среден мениджър, над 20% са висши мениджъри и от тях  над 30 души са в бордове на компании. Останалите са специалисти и експерти в различни направления.

ВУЗФ е пример за образователна институция, работеща активно за модернизиране на висшето образование, което не би било възможно без активното взаимодействие и сътрудничество със средното образование.

Темата за качеството на образованието и перспективите за взаимодействие между средното и висшето образование е в основния фокус на  ВУЗФ през последните години. През последната година ВУЗФ работи много активно с учители и ученици от средното образование. До момента в срок от една година са обучени над 230 учители, а през ученическата Академия за новите бизнес лидери за две години са преминали над 600 ученика от цялата страна.

През 2017 година ВУЗФ става основен  партньор на ВИЗА България в проекта „Нашите пари“ с цел финансово ограмотяване на ученици от 10,11 и 12 клас. За три месеца лекторите на ВУЗФ са направили  24 презентации, посетили са  над 10 училища и са обучили 374 ученици. Посетели са градовете Бистрица, Видин, Златица, Сливен, Котел, Костенец, Пловдив. Проекта продължава до края на учебната година.

ВУЗФ е една от най-активните образователни институции, която продължава да предлага иновативно образование на своите студенти и да изграждат бъдещето на България.

Вижте още:

Сайт на ВУЗФ>>

Сайт 15 години ВУЗФ>>

Видео с лицата на ВУЗФ>>

Видео от събитието „15 години ВУЗФ“>>