Величка Христова – директор на ОУ “Елисавета Багряна”, гр.Сливен

Основно училище „Елисавета Багряна“ е най-младото училище в град Сливен. Намира се в квартал „Сини камъни“, в подножието на парк „Сини камъни“.

Мисията на училището ни е да осигурим висококвалифицирана, модерна и конкурентноспособна подготовка на учениците, съответстваща на съвременните изисквания, да изградим знаещи и можещи личности с утвърдена ценностна система.

Училището е открито през 1994 г.

През 2001 г. в училището учителят по изобразително изкуство- Румен Петров създава уникален стенопис, наречен“ Триумфът на културата“. В композицията на стенописа са включени 52 човешки фигури, начело с двамата братя Кирил и Методий. Училището е с уникална архитектура, има модерен физкултурен салон, хореографска зала за танци, плувен басейн, игротека, 2 компютърни кабинета.

Училището си има свои символи- знаме, химн и емблема. Създатели на химна на училището са учителите Дочка Добрева и Огнян Чобанов. Автор на емблемата е Румен Петров.

Днес в училището са създадени 2 групи танцов състав за изучаване на български народни танци, мажоретен състав, 2 вокални групи; „Щурче“ за популярни песни и „Деница“ за народни песни, Тенис академия и карате клуб .

Към училището има създадени 19 клуба, секции и групи за извънкласни форми за работа, които са по проект „Твоят час“.

По този европейски проект учениците спортуват, танцуват, рисуват, изработват интересни предмети и пътешестват виртуално по света.

От 2009 г. училището е част от международната училищна мрежа „SPARE”, за енергоспестяване и участва в различни инициативи по този проект.

При участието си в различни конкурси и състезания нашите ученици се завръщат с много награди.

Училището ни се превърна в желана територия на учениците и стана привлекателно за младите хора.

Част сме от международната училищна мрежа SPARE, притежаваме сертификат и работим по най-големия международен образователен проект за енергия, климат и околна среда.

Три последователни години сме домакини на проект NELLII – Мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот, който се осъществява в цялата страна от МОН и се организира от РИО- Сливен и местен съвет за учене през целия живот.

С гордост заявяваме, че резултатите от националните външни оценявания са много добри и ни класират на едно от призовите места в областта. Включихме се и в много европейски проекти.
Гордост за нас бе спечеления проект за многостранно партньорство по секторна програма „Коменски”- Ученици и учители контактуваха с интересни хора и намериха нови приятели от Италия, Румъния, Турция и Полша. За успешна работа по проекта получихме сертификат от Министъра на образованието и науката  за Европейски езиков знак за 2014.

Наши колеги получават много престижни награди за своята учебно- възпитателна работа. Преди няколко години госпожа Стоянка Йосифова получи награда „Софроний Врачански“ от РИО – Сливен и стана учител на годината, начален етап, а г-жа Стоянка Стаева получи най престижната награда на Министерство на образованието и науката – „Неофит Рилски“.

През 2015 г. в ОУ „Елисавета Багряна” се учреди клуб „Млади възрожденци” с председател Силвия Китанова – учител по история и цивилизация. Основната цел на клуба беше утвърждаване на националните ценности и идеали и съхраняване на поуките от историческото ни минало.

За своите добри идеи, дела и постижения клуб „Млади възрожденци”беше избран за клуб на месец декември 2015г., а през 2016 получи наградата „Златно сърце”.

Чест и  гордост за младите родолюбци бе поканата на председателя на общобългарския комитет „Васил Левски”– Васил Василев, да се включат в престижната инициатива – почетен караул пред паметника на Апостола в град София.

При участието си в Третата национална среща на клубовете „Млади възрожденци”, която се проведе във Военна академия „Георги Сава Раковски” –  град София, клубът беше отличен с второ място в категорията „Социална дейност” за многобройните си и разнообразни изяви, а ученичката Александра Николова спечели първо място в Националния ученически конкурс по случай 180 години от рождението на Васил Левски.

Сливен е град с богато историческо минало и културно наследство, с традиции в опазването и популяризирането на фолклора.

През 2016 г. нашите ученици се представиха отлично на Националното състезание „Фолклорна плетеница” в град Плевен, а децата от танцов състав „Детелина” взеха участие в рекорд на Гинес за най-дългото хоро, което се проведе в град Нови Сад, Сърбия.

Танцов състав „Детелина” с ръководител Магдалена Луканова и корепетитор Тихомир Кондев ни представя и на Международния детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”. Всяка година ОУ „Елисавета Багряна” е домакин на танцови състави от други държави.

 Мажоретният състав при училището многократно е печелил първи места на участия в Националния фестивал на мажоретните състави „Слънчева Бесапара”, град Пазарджик.

В ОУ „Елисавета Багряна”, гр. Сливен се обучават ученици с формирана активна гражданска позиция по отношение на събития от културно-исторически и социален характер, със стремеж към непрестанно самоусъвършенстване и самоутвърждаване. Затова много често те са инициатори на много благотворителни инициативи: „Милосърдие”, „Деца помагат на деца”, „Приятел в нужда се познава” и други.

Днес в училището се обучават 684 ученици, разпределени в 29 паралелки, ръководени от 50 учители.

За учениците от начален етап е осигурена целодневна организация на учебния ден.