Банкя

За Минерални води “Банкя” инвестицията в образованието е една от ключовите инициативи в подкрепа на развитието на обществото. От 2012 г. „Банкя“ подкрепя мисията на фондация “Заедно в час” и работата на учителите по програмата. Съвместната кампания „Заедно за по-добро българско образование“ започва още през 2012 г. и през годините се развива непрекъснато, за да даде възможност на повече деца в България да имат достъп до качествено образование. Отвъд щедрата финансова подкрепа минерални води „Банкя“ подпомагат мисията ни и чрез иновативни проекти, като образователната онлайн игра за деца от 5. до 12. клас „Изворът, която дава забавна и интерактивна възможност на ученици да надградят знанията, усвоени в класната стая.

През 2016-2017 г. за трета поредна година компанията беше партньор на Заедно в час и в мащабна маркетинг кампания, като осигури външна реклама и присъствие в социалните мрежи на Заедно в час в търсене на нови участници по програмата. Логото и каузата на Заедно в час са изписани на всяка бутилка минерална вода „Банкя“, с което марката допълнително популяризира нашата кауза сред още по-широка аудитория.