Академия НИКЕ

Кристина Рангелова, Екатерина Граменова, Иванка Йорданова

Интерактивни методи, практически решения, индивидуална подкрепа, учене чрез преживяване, вдъхновение и много ентусиазъм – това са само част от задължителните съставки на едно обучение на Академия НИКЕ. Организацията предлага обучения за учители и директори, като се води от убеждението, че личностното и професионалното развитие на децата днес ще ни донесе по-добро бъдеще утре.

Академия НИКЕ се ръководи от възпитаниците на програмата „Заедно в час“ Екатерина Граменова, Иванка Йорданова и Кристина Рангелова. Зад обученията пък стои 10-членният екип на НИКЕ, който се състои изцяло от възпитаници и действащи учители по програмата „Заедно в час“. Те представят практически съвети и говорят от собствен опит за предизвикателствата и трудностите при упражняване на учителската професия.

През 2017 г. всички 35 обучителни програми, с които „Академия „НИКЕ“ кандидатства за обучителна организация към Министерството на образованието и науката, бяха включени в Регистъра на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Това дава на НИКЕ правото да присъждат квалификационни кредити на всички, успешно завършили техните обучения.

Към момента обученията на НИКЕ са ориентирани към потребностите на училищните екипи и са по три основни теми – ефективно лидерство в образованието, обучителни програми по модела „Преподавай като лидер“ и програми за развиване на умения за успех у учениците. След атестациите на учителите, които предстоят, от екипа на НИКЕ предвиждат да предлагат още и обучения, насочени към индивидуалните нужди за развитие на отделните педагогически професионалисти. През август 2017 в партньорство с VISA обучиха повече от 80 учители да преподават ефективно финансова грамотност в училище.

Допълнителна информация:

http://www.akademianike.eu/